Tre Fort Modul är ett byggföretag som erbjuder industriellt producerade bostäder med förstklassigt hantverk. Med vår metod bygger du snabbare, billigare och effektivare än med platsbyggda hus. Byggtiden på arbetsplatsen är kort vilket är positivt för de omkringboende och närmiljön.

Varför välja oss


 VI ÄR PASSIONERADE

Vi är ett entreprenöriellt drivet företag som brinner för att driva projekt och utveckla våra produkter. Med Tre Fort Modul som leverantör får du en partner som är engagerad under hela processen från ritbordet till färdig byggnad.


 ÖPPENHET

Vi arbetar med öppenhet. Vi föredrar samverkansprojekt där vi arbetar med olika typer av incitament tillsammans med byggherren. Det ställer krav på öppenhet och transparans.
I slutändan blir det en win-win situation för både oss och byggherren.


 VI UTVECKLAS ALLTID

I vår verksamhet behöver vi alltid utvecklas. För att vara en attraktiv leverantör behöver vi ständigt se över våra kvalitets-, produktions- och logistiksystem. Vi försöker att vara lyhörda och utvecklas med samtiden. 

 

 

Vilka är vi?

 

Modul Logo

Tre Fort Modul består av individer, med olika bakgrunder, som brinner för att vara med och utveckla bostadsbyggandet i Sverige. Vi består av fd snickare, projektörer, konsulter inom bygg och entreprenadverksamhet. Våra erfarenheter sträcker sig från det hantverksmässiga kunnandet till projektering och genomförande av större byggprojekt.

Våra kärnord är besparingar i ekonomi, tid och miljö genom rationell och effektiv produktion.

LÄS MER